Więcej o nas

Jesteśmy demokratycznym zespołem gamedevowym, który składa się z kilkunastu osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie tworzenia gier komputerowych oraz wspólnie pracować nad różnymi projektami. W ramach Flying Octopus tworzymy wspólnotę, angażując się w projekty oraz chętnie nawiązując współpracę z innymi twórcami i organizacjami.

NASZE WARTOŚCI

Samorealizacja

Flying Octopus pozwala kreatywnie rozwijać się w wielu kierunkach. Członkowie grupy chętnie dzielą się ze sobą wiedzą, organizują szkolenia, wspólnie doskonalą swoje umiejętności.

Autonomia

Każdy członek indywidualnie decyduje o tym, w czym bierze udział i jakie ma miejsce w grupie. Członkowie zespołu mają wpływ na rozwój projektów, w których biorą udział, a także rozpoczynają nowe inicjatywy.

Poczucie wspólnoty

Dążymy do bycia grupą, w której każdy czuje się dobrze. Pracujemy w przyjaznej atmosferze. Wspieramy się i rozmawiamy ze sobą, stawiając na komunikację oraz konstruktywną, wrażliwą wymianę poglądów.

MISJA

Rozwijamy swoje umiejętności w kreatywnym, zaangażowanym zespole, w którym jesteśmy równi. Nie zapominamy przy tym o przyjemności płynącej z tworzenia.

WIZJA

Chcemy w kreatywnym i egalitarnym zespole rozwijać inspirujące projekty, które staną się dla nas źródłem zarobku.

ZASOBY

Nasz zespół

avatar
Aleksander Intek
avatar
Anna Seven Zuchora
avatar
Bartłomiej Świstak Piotrowski
avatar
Beata Eli Kurek
avatar
Chania Feruś
avatar
Chrupeck
avatar
Cosinus
avatar
Daria Mróz
avatar
Jakub Strękowski
avatar
Kamil Sell
avatar
Katarzyna Katiüsza Woźniak
avatar
Kaure
avatar
Łukasz Frost Witkowski
avatar
Miłosz Klim
avatar
Misuzu Faraday
avatar
Oliwia ZWOLF Bartkowska
avatar
Piotr Frankiewicz
avatar
Przemysław Frankiewicz
avatar
Shadow